کولپوسکوپی

کولپوسکوپی مشاهده اپیتلیوم سرویکس ، دستگاه ژنیتال تحتانی و ناحیه انوژنیتال با استفاده از بزرگ نمایی و نور کافی ،قبل و بعد از اضافه کردن چند نوع محلول می باشد .

بدین وسیله نمای غیر طبیعی اپیتلیوم نئوپلاستیک مشخص شده و از مناطق حداکثر ضایعه بیوپسی گرفته میشود تا بتوان بر اساس نتایج آن جهت درمان و پیگیری بیماران اقدام نمود .

در نهایت اهمیت کولپوسکوپی کمک به شناسایی و درمان ضایعات داخل اپیتلیالی یا مراحل اولیه کنسر و کاهش شیوع و مورتالیته کنسر سرویکس می باشد .

کولپوسکوپی چیست؟

کولپوسکوپی

در چه مواقعی کولپوسکوپی انجام می شود

۱-پاپ اسمیر غیر طبیعی

۲-یافته های غیر طبیعی در تست های غربالگری مثل تست HPV

۳-سرویکس غیر طبیعی در معاینه با چشم غیر مسلح

۴-خونریزی یا لکه بینی بعد از نزدیکی یا خونریزی غیر قابل توجیه بین قاعدگی ها

۵-ترشحات واژینال مداوم غیر قابل توجیه

۶-سابقه تماس با (دی اتیل استیل بسترول) در دوران جنینی

۷-نئوپلازی ولو یا واژن و کوندیلوما اکومیناتای دستگاه ژنیتال

۸-شریک جنسی مبتلا به نئوپلازی یا کوندیلومای دستگاه ژنیتال

۹-به عنوان مونیتورینگ بعد از درمان دیسپلازی

۱۰-به عنوان ارزیابی روتین  قبل از اعمال جراحی ژنیکولوژیک

آمادگی بیمار جهت انجام کولپوسکوپی

۱-بیمار باید بداند که کولپوسکوپی چیست و به چه علت باید تحت کولپوسکوپی قرار گیرد.

۲-بیمار در طی ۲ روز قبل از کولپوسکوپی مقاربت نداشته باشد .

۳-دوش واژینال یا کرم واژینال در طی ۲ روز قبل از کولوپوسکوپی استفاده نکرده باشد.

۴-بهتر است کولپوسکوپی بلافاصله بعد از اتمام قاعدگی یا در بین روز های ۸ تا ۱۲ سیکل انجام شود.

۵.یک تا دو ساعت قبل از کولپوسکوپی دو عدد قرص ایبوپروفن میل شود و یا یک عدد شیاف دیکلوفناک مقعدی استعمال شود.

۶- قبل از کولپوسکوپی سرویکس نباید به وسیله معاینه یا کارهای تشخیصی مثل بیوپسی یا هیستروسالپنگوگرافی آسیب دیده باشد .

در صورتی که چنین اقداماتی انجام شده بود کولپوسکوپی باید دو ماه به تاخیر افتد تا ترمیم سرویکس انجام شود.

 

شرایط هورمونی برای انجام کولپوسکوپی

۱-در خانم های با سیکل نرمال بهترین زمان بین روزهای ۸ تا ۱۲ قاعدگی است.،زیرا در این زمان کانال سرویکس باز بوده و حداکثر بیرون زدگی آندوسرویکس وجود دارد و احتمال اینکه کولپوسکوپی رضایت بخش باشد ، بیشتر است.

۲-در خانم هایی که قرص های جلوگیری از بارداری را مصرف می کنند :

در صورتی که از قرص های تری فازیک استفاده می شود،باید کولپوسکوپی در انتهای مصرف قسمت استروژنی انجام شود.

در صورت مصرف قرص های منوفازیک بهتر است مصرف قرص قطع شود و کولپوسکوپی دو سیکل بعد ازقطع آن انجام شود.

۳-در خانم های دارای آی یو دی: موکوس سرویکس در این افراد غلیظ می باشد.

در صورت نیاز به تعویض آی یو دی،بهتر است کولپوسکوپی یک ماه بعد از خروج آی یو دی انجام شود و سپس آی یو دی دیگری گذاشته شود.

در غیر این صورت ۵۰ میکروگرم اتینیل استرادیول روزانه به مدت یک هفته تجویز و سپس کولپوسکوپی انجام شود .

۴- در خانم های یائسه : روزانه ۲۵ میکروگرم اتینیل استرادیول به مدت یک هفته تجویز و در آخرین روز مصرف هورمون، کولپوسکوپی انجام شود.

 

توصیه های لازم بعد از کولپوسکوپی

۱-توصیه به بیمار جهت استفاده از پد بهداشتی

۲-محدودیتی برای کار در منزل یا بیرون وجود نداشته و احتیاج به مرخصی از کار نیست.

۳-تا زمانی که خونریزی واژینال ادامه دارد : مقاربت انجام نشود، رفتن به استخر هم ممنوعیت دارد.

۴-بعد از دو هفته با جواب پاتولوژِی مراجعه کند.