لاپاراسکوپی کیست تخمدان چیست؟

لاپاراسکوپی کیست تخمدان

دوعضو  بادامی شکل در طرفین رحم قرار داشته و ترشح هورمون های جنسی و تولید مثلی را برعهده دارند.تخمدان ها یکی از مهمترین اجزای بدن خانم ها محسوب میشوند چرا که خصوصیات زن بودن یک خانم و تولید مثل او کاملا وابسته به تخمدان می باشد.لذا شناخت طبیعت و بیماری های این عضو برای تمامی خانم ها ضروری میباشد .

هر ماه داخل تخمدان یکی از فولیکول ها شروع به رشد کرده و تخمک آزاد میکند و بعد از آزاد شدن تخمک باقیمانده فولیکول اگر بارداری اتفاق بیفتد تبدیل به جسم زرد میشود و اگر بارداری اتفاق نیفتد  باقیمانده فولیکول به مرور از بین میرود .

متاسفانه گاهی در اثر اختلالات هورمونی و اضطراب و استرس و … به داخل باقیمانده فولیکولی آب جذب شده و تبدیل به کیست فولیکولی می شود .که این کیست فولیکولی ساده به مرور نهایتا تا دو ماه از بین میرود .

در صورتی که کیست بزرگ شد و یا  همراه درد و یا اختلالات پریودی بود بررسی مشکل شخص توسط پزشک ضروری خواهد بود. اکثر کیست های ایجاد شده با درمان حمایتی خوب میشوند ولی در صورتی که کیست ازنوع بزرگ شونده و خونی باشد و یا کیست تخمدانی از نوع غیر ساده مثل درموئید و … باشد باید جراحی انجام شود .

جراحی تخمدان در حال حاضر بهتر است از طریق  لاپاراسکوپی کیست تخمدان  انجام شود یعنی با ایجاد دو الی سه سوراخ در جدار شکم وارد حفره لگن و شکم شده و آن کیست را به طور کامل خارج کرد .لاپاراسکوپی یک شیوه جراحی  است که به جای بریدن حداقل ۱۰ سانتی متر از جدار شکم و دست یافتن به اعضای داخلی شکم و لگن وجراحی آن ها از طریق سوراخ کردن نیم سانتی متری جدار شکم می توان عضو آسیب دیده را ترمیم کرد .