کولپوسکوپی

 

کولپوسکوپی مشاهده اپی تلیوم سرویکس ،دستگاه ژنیتال تحتانی و ناحیه ی آنوژنیتال با استفاده از بزرگنمایی و نور کافی ،قبل و بعد از اضافه کردن چند نوع محلول می باشد .

بدینوسیله نمای غیر طبیعی اپیلیوم نئوپلاستیک مشخص شده واز مناطق حداکثر ضایعه بیوپسی گرفته می شود تا بتوان جهت درمان بیماران اقدام نمود .

در نهایت کولپوسکوپی منجر به کشف و درمان مراحل اولیه سرطان سرویکس و کاهش شیوع و مرگ و میر ناشی از سرطان سرویکس می شود .


 

در چه مواقعی کولپوسکوپی انجام می شود:

-پاپ اسمیرغیرطبیعی

-یافته های غیر طبیعی در تست های غربالگری مثل تست اچ پی وی

-سرویکس غیر طبیعی در معاینه با چشم غیر مسلح

-خونریزی یا لکه بینی بعد از نزدیکی یا خونریزی غیر قابل توجیه بین قاعدگی ها

-ترشحات واژینال مداوم غیر قابل توجیه

-نئوپلازی ولو و واژن و کوندیلوما اکومیناتای ژنیتال

-شریک جنسی مبتلا به نئوپلازی یا کوندیلوما اکومیناتای ژنیتال

-بعد از درمان دیسپلازی

-به عنوان ارزیابی روتین  قبل از اعمال جراحی ژنیکولوژیک


آمادگی بیمار جهت انجام کولپوسکوپی :

بیمار حداقل تا دو روز قبل از کولپوسکوپی نباید نزدیکی داشته باشد .دوش یا کرم واژینال نباید تا قبل از دو روز از عمل استفاده شود .بهتر است کولپوسکوپی بلافاصله بعد از اتمام قاعدگی یا در بین روز های ۱۲-۸ سیکل انجام شود .

توصیه های لازم بعد از کولپوسکوپی:

توصیه به بیمار جهت استفاده از نوار بهداشتی .

محدودیتی برای کار در خانه یا محیط بیرون از خانه وجود ندارد .

تا زمانی که خونریزی واژینال وجود دارد بهتر است مقاربت صورت نگیرد

بعد از دو هفته با جواب پاتولوژی به پزشک خود مراجعه شود.