سرطان تخمدان

سرطان تخمدان

اوج بروز سرطان بافت پوششی تخمدان در سن ۵۶-۶۰ سالگی دیده می شود . حدود ۳۰ درصد  از نئوپلاسم های تخمدان در زنان یائسه بد خیم هستند .

تحقیقات نشان داده است که سرطان تخمدان با تعداد حاملگی کم و ناباروری در ارتباط است ،چون بارداری ارتباط معکوسی با خطر سرطان تخمدان دارد .

داشتن حداقل یک کودک ،دربرابر این بیماری خطر حفاظتی دارد و خطر (نسبی )بیماری را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش میدهد.


همچنین مصرف قرص های جلوگیری از بارداری ،خطر سرطان بافت پوششی تخمدان را کاهش میدهد. در خانم هایی که به مدت ۵ سال یا بیشتر قرص جلوگیری مصرف می کنند ،خطر نسبی سرطان تخمدان به ۵۰ درصد کاهش میابد . اکثر سرطان های بافت پوششی تخمدان تک گیر بوده و الگو های خانوادگی یا ارثی ۵-۱۰ درصد کل سرطان های تخمدان را در برمیگیرند .

در دو دهه اول زندگی ،تقریبا ۷۰ درصد تومورهای تخمدان ژرم سل اند و بر خلاف تومور های بافت پوششی تخمدان که رشد نسبتا آهسته ای دارند.تومور های ژرم سل به سرعت رشد می کند و نیاز به مراقبت ویژه دارند .

تومور های استرومایی : شامل تومور های سلول گرانولوزا هستند که بد خیمی هایی با درجه پایین به حساب می آیند .در دوران قبل از یائسگی این تومور ها به صورت محافظه کارانه می توان درمان کرد .

تومور های متاستاز دهنده به تخمدانها ، بیشتر از همه در تومور های پستان و دستگاه گوارش هستند.