هیستروسکوپی
هیستروسکوپی یک روش تشخیصی درمانی است که در بیماری های زنان و نازایی کاربرد بسیار دارد.
پزشک با این روش میتواند داخل رحم را به طور مستقیم مورد بررسی قرار دهد.
هیستروسکوپ یک وسیله میله ای شکل باریک بوده که از طریق دهانه رحم (سرویس)به داخل رحم فرستاده میشود و با استفاده از دوربینی که در انتهای آن قرار دارد،تصاویر داخل رحم به وضوح قابل رؤیت میشود.
هیستروسکوپی تشخیصی در موارد زیر بسیار کاربرد دارد:
-خونریزی های غیر طبیعی داخل رحمی
-ناباروری
-تشخیص فیبروم های رحمی
-تشخیص پولیپ های اندومتر
-سقط های مکرر
-تشخیص چسبندگی های داخل رحمی
-تشخیص علل درد های لگنی
-شناسایی محل Iud جابه جا شده

با هیستروسکوپی درمانی میتوان بسیاری از ضایعات کشف شده در جریان هیستروسکوپی تشخیصی را درمان کرد.
هیستروسکوپی درمانی شبیه هیستروسکوپی تشخیصی است
به وسیله ی این عمل درمانی،فیبروم ،بافت اسکار ،پولیپ از داخل رحم برداشته شده و همچنین بسیاری از اختلالات مادرزادی نظیر سپتوم رحمی (تیغه داخل رحمی)از طریق هیستروسکوپی قابل اصلاح است.
بهترین زمان انجام هیستروسکوپی ،بلافاصله بعد از اتمام قاعدگی یا نهایتا یک هفته بعد از اتمام قاعدگی است.
مراقبت های قبل از عمل هیستروسکوپی:
-عدم استعمال پماد و کرم های داخلی حداقل ۲روز قبل از عمل
-قطع مصرف اسپرین و وارفارین قبل از عمل
-عدم مقاربت از دو روز قبل از عمل
-عدم استعمال پماد و کرم های داخلی از ۲۴ساعت قبل از عمل
-نخوردن آب و مایعات از ۱۲نیمه شب قبل از عمل
-نخوردن غذا از ساعت ۱۰شب قبل از عمل
-خالی کردن مثانه قبل از انجام عمل
معمولا زمان ترخیص بیمار همان بعد از ظهر روز انجام عمل است.

مراقبت های بعد از انجام عمل هیستروسکوپی:
-استفاده از دارو های تجویز شده
-نداشتن مقاربت حداقل تا یک هفته پس از عمل
-مراجعه به پزشک معالج و نشان دادن جواب پاتولوژی
-عدم رانندگی ،ننوشیدن الکل و عدم انجام کار های سنگین تا ۴۸ ساعت پس از عمل