لاپاراسکوپی چیست؟

بهترین جراح کسی است که تا آن جا که بتواند از عمل جراحی جلوگیری کند و در مواقعی که واقعا به عمل جراحی نیاز باشد سعی کند تا حد امکان عمل را بدون آسیب یا با حداقل لطمه وصدمات بافتی به انجام برساند.

در قدیم گفته می شود “هرچه جراح بزرگ تر باشد برش صورت گرفته روی بدن هم بزرگتر خواهد بود “!

ولی در قرن ۲۱ کاملا عکس آن حقیقت دارد و هرچه جراح ماهر تر باشد برش های صورت گرفته کوچکتر خواهند بود .

روش ویدئو لاپاراسکوپی دنیای جراحی را برای همیشه عوض کرد.این روش لاپاراسکوپی را از یک عمل تک نفره به یک ارکستر بزرگ تبدیل کرد.