روشن کردن واژن

تیره رنگ شدن واژن با بالا رفتن سن و یا عوامل ژنتیکی یا به دلیل استفاده از لباس زیر های تنگ ساخته شده از مواد مصنوعی ویا غیره … میتواند رخ دهد.

روشن کردن آلت تناسلی بانوان شامل سفید کردن پوست اطراف واژن و مقعد میباشد. دقیقا همان طور که با لیزر درمانی میتوان پوست صورت را روشن کرد میتوان این کار را در پوست ناحیه تناسلی نیز انجام داد. روشن سازی با لیزرمیتواند موجب تحریک تولید کلاژن  در ناحیه تناسلی شده و منجر به جوان سازی پوست ناحیه تناسلی گردد.این روش درمانی هیچ دردی نداشته و زمان بسیار کوتاهی را میگیرد و نتایج آن بعد از اولین جلسه درمانی قابل مشاهده است.