حاملگی خارج از رحم

(حاملگی خارج از رحم)(EP) :حالت طبیعی بارداری به این شکل می باشد که تخمک با اسپرم در ابتدای لوله ترکیب شده ویک سلول تخم جنینی تشکیل میدهند که این سلول تخم یا زیگوت طی ۶ الی ۷ روز مسیر لوله های رحمی را طی کرده ودر داخل رحم جایگزین میشود و شروع به رشد میکند .

حاملگی خارج از رحم(EP) چیست؟

در حالت غیر طبیعی این سلول تخم تشکیل شده به جای این که در داخل رحم رفته و رشد کند به داخل لوله رحم کاشته میشود و شروع به رشد میکند و از آن جائیکه جایی برای رشد ندارد منجر به پاره شدن لوله و حالت اورژانس میشود که در این حالت فورا باید جراحی شده و ما حصل بارداری خارج گردد.

درمان بارداری خارج از رحمی:

۱ -دارویی:در صورتی که این بارداری خارج از رحمی زود تشخیص داده شود و اندازه بافت رشد کرده کوچک باشد با تجویز دارو میتوان کنترل کرد.

۲-جراحی: در صورتی که اندازه بافت جفت و جنین بزرگ باشد باید جراحی شود .که به دو صورت انجام میشود :

۱لاپاراسکوپی: لاپاراسکوپی با ایجاد دو سوراخ نیم سانتی متری در جدار شکم بافت خارج میشود.

۲لاپاراتومی:با بریدن جدار شکم مثل حالت سزارین بافت خارج میشود .

(لطفا جهت دیدن عکس ها و فیلم های این عمل به قسمت فیلم و گالری مراجعه شود)

توبکتومی :

بستن لوله رحمی ( توبکتومی)

یک عمل جراحی ساده است که در طی ان لوله های رحمی (فالوپ)  بسته میشود .با بستن این لوله ها که در میان رحم و تخمدان قرار گرفته از رسیدن تخمک و اسپرم به هم و تشکیل سلول تخم جلوگیری میشود .

از مزایای این عمل :دائمی بودن واثر بخشی بالا و بدون نیاز به یادآوری و مراجعه مکرر و همچنین بی تاثیر بودن بر روابط جنسی است .

این عمل برای خانم هایی که حداقل ۳ فرزند داشته و بالای ۳۵ سال سن دارند مناسب می باشد .دو روش جراحی وجود دارد:

۱٫لاپاراسکوپی:با ایجاد یک سوراخ نیم سانتی متری پزشک لوله رحمی را میبندد

۲٫لاپاراتومی: با بریدن جدار شکم مثل حالت سزارین لوله رحمی بسته خواهد شد.

(لطفا جهت دیدن عکس های این عمل به قسمت فیلم و گالری مراجعه شود)