تنگ کردن واژن:

روش های مختلفی برای تنگ کردن واژن وجود دارد .یکی از این روش ها استفاده از لیزر به ویژه لیزر مونالیزا تاچ می باشد که در جهت درمان اتروفی و تنگ کردن واژن به کار میرود . از مزیت های بارز این لیزر ایجاد شرایط غشای مخاط به شکل طبیعی میباشد و منجر به تحریک تولید کلاژن در ناحیه تناسلی شده و باعث ساخته شدن سلول جدید می شود.

خوشبختانه ماندگاری این روش پس از اولین جلسه ظاهر شده و بالاترین درصد رضایت را داشته است.