افزایش میل جنسی با عمل جراحی کلیتوریس:

بزرگ بودن کلیتوریس به علت های ژنتیکی و اختلالات هورمونی  ممکن است وجود داشته باشد ،عمل کوچک کردن کلیتوریس عمل ظریفی است که بایستی در حین آن مراقب حفظ اعصاب ظریف کلیتوریس بود .این عمل دردرمان افرادی که میل جنسی پایینی دارند نیز بسیار مفید است.

جهت ارسال پیغام از این فرم استفاده نمایید