از بین بردن خشکی واژن

لیزر واژینال برای بهبود ترشحات واژن و برای  درمان خشکی واژن بسیار مفید میباشد.همچنین باعث افزایش پاسخ سیستم ایمنی بدن شده  و همچنین منجر به تولید بافت جدید با مقاومت ایمنی بالاتر می شود.افزایش ایمنی ناحیه ژنیتال باعث مقاومت آن در برابر عفونت ها میشود در حالی که فلور نرمال ناحیه نیز حفظ خواهد شد.