فرمول محاسبه تاریخ زایمان:

جهت محاسبه زمان زایمان باید تاریخ اخرین قاعدگی را به یاد داشته باشید.بسیاری از خانم ها فکر میکنند که تاریخ اخرین روز قاعدگی اهمیت دارد در حالی که این تاریخ ان قدر اهمیت ندارد چرا که برخی خانم ها دوره پریود دو روزه سه روزه و یا هفت یا نه روزه دارند.بنابراین تاریخ اولین روزه قاعدگی اهمیت دارد که باید یادداشت شود.

با این حال باز هم این تعیین تاریخ زایمان تقریبی و نسبی است.حتی در افرادی که پریود کاملا منظم دارندچون ممکن است اتفاقاتی نظیر پارگی کیسه اب در دوران بارداری اتفاق بیفتد و یا اینکه بارداری به شکله غیر نرمال طولانی باشد.

تاریخ زایمان خود را با این فرمول محاسبه کنید:

-اگر تاریخ اخرین قاعدگی در ۶ ماهه اول سال باشد:۹ ماه به ماه اضافه شده و ۷ روز به روز ان اضافه میشود.

مثال:خانمی که تاریخ اولین روز قاعدگی او ۹۵/۲/۱۰ است تاریخ زایمان به این شکل محاسبه میشود.

۱۱ماه=۲+۹

۱۷ روز=۱۰+۷

که در واقع میشود ۹۵/۱۱/۱۷          %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%84%db%8c-2

اگر تاریخ اخرین قاعدگی در ۶ ماه دوم سال باشد:

۳ ماه از ماه کم میشود و ۷ روز به روز اضافه میشود و یک سال به سال اضافه میشود.

مثال:خانمی که تاریخ اخرین قاعدگی او ۹۴/۱۱/۱۵ است تاریخ تقریبی زایمان او به این شکل محاسبه میشود

۸=۱۱-۳… ۸ ماه

۲۲=۷+۱۵… ۲۲ روز