بهترین جراح کسی است که تا آن جا که بتواند از عمل جراحی جلوگیری کند.

در مواقعی که واقعا به عمل جراحی نیاز باشد سعی کند تا حد امکان عمل را بدون آسیب و با حداقل صدمات بافتی به انجام برساند.

در قدیم گفته می شد “هرچه جراحی بزرگ تر باشد برش صورت گرفته روی بدن هم بزرگتر خواهد بود! “

در قرن ۲۱ کاملا عکس آن حقیقت دارد و هرچه جراح ماهر تر باشد برش های صورت گرفته کوچکتر خواهند بود .

روش ویدئو لاپاراسکوپی دنیای جراحی را برای همیشه عوض کرد.

این روش لاپاراسکوپی را از یک عمل تک نفره به یک ارکستر بزرگ تبدیل کرد.

بهترین جراح

لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی چیست؟

لاپاراسکوپی راهی برای انجام عمل جراحی با استفاده از برش های کوچک است.
لاپاراسکوپی با عمل جراحی “باز” متفاوت است.
در روش باز برش روی پوست می‌تواند چندین سانتیمتر (۱۰-۱۵ سانتیمتر ) باشد.

ولی لاپاراسکوپی با ایجاد ۳ الی ۴ برش نیم سانتیمتری روی شکم انجام می‌شود.
جراحی لاپاراسکوپی “جراحی حداقل تهاجمی” نامیده می شود.

عمل جراحی لاپاراسکوپی چگونه انجام میشود ؟

در روش جراحی به روش لاپاراسکوپی از یک ابزار ویژه به نام “لاپاراسکوپ” استفاده می‌شود.
لاپاراسکوپ یک ابزار باریک و بلند است که از طریق یک برش کوچک ۰.۵ سانتیمتری از طریق ناف وارد شکم می شود.
به پاراسکوپ یک دوربین متصل است، که به جراح اجازه می دهد تا اعضای شکم و لگن را روی یک مانیتور مشاهده کند.
در صورتی که داخل شکم مسئله و مشکلی وجود داشته باشد می توان از دیگر ابزارها استفاده کرد ، این ابزارها معمولاً از طریق شکاف های کوچک دیگری وارد شکم می شوند.

مزایای لاپاراسکوپی چیست ؟

 • اجتناب از قرار گیری احشا در معرض محیط بیرون وکاهش دما و خشک شدن با حداقل دستکاری و کشش اعضا و بافت ها
 • کاهش چسبندگی شکم و درد های راجعه به دنبال آن
 • کاهش انسداد روده ها و به دنبال آن کاهش میزان نازایی در خانم ها
 • افزایش دید از طریق بزرگنمایی و دید بهتر در فضاهای لگنی و زیر دیافراگمی
 • کاهش تماس پزشک و بیمار با مایعات بدن مثل خون و لذا کم شدن انتقال بیماری های ویروسی
 • کاخش احتمال بروز فتق در محل عمل در مقایسه با لاپاراتومی (جراحی باز )
 • کاهش میزان از دست رفتن خون در حین عمل و بعد از عمل در مقایسه با جراحی باز
 • بازگشت سریع تربیمار به کار و فعالیت های اجتماعی
 • کم تر بودن درد بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی نسبت به جراحی باز
 • کوتاه تر شدن مدت زمان بستری شدن در بیمارستان
 • کوتاه تر شدن مدت زمان بهبودی بعد از عمل
 • انسزیون (برش ) در جراحی باز بزرگتر از لاپاراسکوپی است با توجه به این که از انسزیون در لاپاراسکوپی کوچکتر است بهبودی زخمی سریعتر بوده و ریسک عفونت محل عمل بسیار کمتر از جراحی باز است.
 • برش کوچک تر در لاپاراسکوپی اسکار کمتری روی شکم بر جای می‌گذارد.