مطب

 تهران چهارراه فرمانیه جنب باشگاه فرمانیه ساختمان ۲۴۱

تلفن : ۲۶۱۱۸۱۳۰- ۲۶۱۱۸۱۲۰

پذیرایی مطب روزهای زوج از ساعت ۸/۳۰ صبح تا ساعت ۸/۳۰ شب

بیمارستان فرمانیه

تهران، چهار راه فرمانیه ، ابتداي خيابان فرمانيه – پلاك ۲۰٫

شماره تلفن : ۲۸۱۵۲۰۰۰

بیمارستان نیکان

اقدسیه – ابتدای بلوار ارتش – ورودی اراج – خیابان ٢٢ بهمن – شماره ٦ – بیمارستان نیکان

۲۹۱۲۱۰۶۰۲۹۱۲۱۰۷۰۲۲۹۸۰۰۸۲

کانال تلگرام
info@dr-shahlanoori.ir

جهت ارسال پیغام از این فرم استفاده نمایید